Els joves d’Olot ja poden commutar les multes per serveis a la ciutat

El Ple aprova el protocol que concreta el canvi segons la gravetat de la falta.

Tots els grups remarquen la voluntat pedagògica d’aquesta mesura

L’equip de govern de CiU, amb el vistiplau de la resta de grups del consistori, ha aprovat el protocol per castigar sense sanció econòmica un jove menor d’edat que ha comès algun acte penalitzat per l’ordenança de convivència. De fet, aquesta ordenança ja especifica que els menors infractors puguin estalviar-se els diners d’una sanció fent feines en benefici de la ciutat, però fins ara no hi havia cap protocol que formalitzés la manera de dur-ho a la pràctica.

Ara, el ple, en l’última reunió, ha aprovat aquest protocol, que concreta el tipus i la durada dels treballs substitutoris de les sancions. Aquest protocol classifica les infraccions de l’ordenança en fets lleus, greus o molt greus i, en funció d’aquesta qualificació, hi fa correspondre un nombre determinat d’hores de feines a la comunitat i el tipus de treball.

El regidor de Convivència, Josep Ferrés (Rcat), ha explicat que, per a la seva aplicació, serà indispensable que hi estiguin d’acord el jove, els pares i l’Ajuntament. Segons ell, sense el protocol encara en actiu, hi ha hagut dos casos de joves menors d’edat que ja han fet feines substitutives d’una sanció econòmica. En concret, han dut a terme tasques de manteniment als vestidors de l’estadi municipal d’atletisme de Sant Roc. No obstant això, Ferrés ha informat que començaran a aplicar les feines substitutòries previstes en el nou protocol per a coses senzilles i relacionades amb el manteniment dels equipaments i espais públics de la ciutat, però que, a poc a poc, intentaran ampliar el ventall amb altres treballs més de caràcter social. “Es tracta que tinguin un impacte positiu
en els joves”, ha remarcat el regidor.

Els representants de tots els grups al consistori han donat suport a aquest protocol. Pere Gómez (ERC) ha remarcat la importància de tenir molta cura en els valors educatius de les mesures que s’apliquin, i Albert Rubirola (PSC) ha insistit que l’Ajuntament sigui especialment sensible en aquest tema i ha demanat que faci el seguiment pedagògic i una avaluació del protocol després d’un temps de tenir-lo vigent.

Sigui com sigui, doncs, l’Ajuntament d’Olot s’ha dotat d’un instrument que ha d’ajudar els menors a corregir actituds incíviques i les que afecten la convivència de la ciutat.

Les restriccions de l’ordenança de convivència
L’ordenança de convivència i via pública prohibeix el consum de begudes alcohòliques a la via pública, el nudisme i el quasi nudisme, la pràctica d’actituds obscenes i l’oferta o la sol·licitud directa o indirecta de serveis sexuals i el manteniment de relacions sexuals a la via pública. També preveu la limitació de l’horari de venda d’alcohol i dóna la responsabilitat als propietaris de bars amb terrasses en el control del consum d’alcohol a la via pública. L’ordenança és molt estricta amb relació a la persecució de les conductes que atempten contra la dignitat de les persones o les que comporten la discriminació.
Prohibeix els grafits i les pintades, regula la publicitat a través de cartells, estableix normes d’estètica als balcons i persegueix les activitats fraudulentes.

Font: El Punt Diari, 25 de febrer

Publicada el

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *