Convocatòria oberta per a subvencions de cooperació

Per Decret de Presidència, el dia 9 de febrer de 2016 es varen aprovar les bases 2016 per atorgar la concessió d’Ajuts a projectes d’Educació pel Desenvolupament, d’Enfortiment i Articulació de les Entitats Locals i Projectes de Cooperació.

Simultàniament s’obre la convocatòria pública per presentar les sol·licituds, pel termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

El període de presentació de sol·licituds va des de l’endemà de la publicació de l’edicte al BOP (dijous 24 de març de 2016) i per un termini d’un mes. Així doncs, la convocatòria per a la presentació de sol·licituds queda oberta des del dia 26 de març i fins el 25 d’abril del 2016 .

Per la presentació de sol·licituds cal que les feu arribar al registre del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (Plaça Palau, 8). Podeu consultar les bases de la convocatòria i trobar el formulari de sol·licitud als web www.entitatsgarrotxa.cat o www.casg.cat.

Per a més informació o dubtes contacteu amb Rosario Mantero, al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa: 972 26 66 44 (matins) / 679 69 84 47 (tardes), rmantero@casg.cat

Publicada el

Feu un comentari