Recordatori subvencions de la Generalitat !!!

5 d’abril (des de les 9 del matí) i fins el proper 4 de maig de 2022 (a les 3 de la tarda), resta obert el termini per presentar sol·licituds per a la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l’exercici 2022.  Com en d’altres ocasions, entre les línies subvencionades, es troba la «T- Programes de prevenció del maltractament a les persones grans, de suport i lluita contra aquesta situació, i de promoció de les persones grans actives» amb les seves dues sublínies de treball: «T1- Activitats de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans» i «T.2 Activitats d’envelliment actiu», ambdues amb caràcter anual (això és: per a activitats que es desenvolupin íntegrament el 2022).

Com sol ser habitual, les sol·licituds i tots els tràmits relacionats amb aquesta convocatòria s’han de gestionar per canals digitals i telemàtics.  En aquest enllaç [https://dretssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectes-i-activitats-a-entitats-de-lambit-de-politiques-socials-convocatoria-ordinaria] trobareu la informació necessària, així com les connexions per poder realitzar els tràmits corresponents.

Us adjuntem la convocatòria (RESOLUCIÓ DSO/919/2022, de 30 de març) i l’ORDRE TSF/59/2021, d’11 de març, que estableix les bases de la convocatòria.

Quedem a la vostra disposició a l’adreça: ogga.tsf@gencat.cat per si necessiteu resoldre qualsevol consulta sobre aquesta convocatòria.

Atentament,

Feu un comentari