Associació Athena. Foment per a l’Esperit Empresarial i Ocupació amb l’Acompanyament d’Arts Escèniques

Associació Athena. Foment per a l’Esperit Empresarial i Ocupació amb l’Acompanyament d’Arts Escèniques

Dades de contacte


Persona de contacte: Iolanda Suescun
, 675 94 04 87
17800 Olot
info@athena.cat

Web: www.athena.cat
Any de creació
2017
Activitat de l'entitat

Athena és una entitat que ajuda, acompanya i prepara a col·lectius amb risc d’exclusió com ara joves, dones i aturats que han patit i/o poden trobar-se en situacions d’opressió i necessiten una nova oportunitat per avançar en el món laboral.

Així com també per a col•lectius universitaris i col•lectius emprenedors.

Tot això es concreta en entorns empresarials simulats per a grups d'un màxim de deu participants, en els quals es treballen totes les fases de creació i desenvolupament del projecte empresarial a partir de la realitat emocional col·lectiva i individual del grup.

El valor dels programes rau en la utilització d'escenaris pedagògics semblants als entorns laborals. Aquests ens permeten, a partir de la utilització de programes informàtics de simulació d'empreses, de metodologies participatives de les arts escèniques com el Teatre de l’Oprimit (TdO), així com també el Treball de Processos (TP), facilitar la transformació i el creixement tant a nivell individual com col•lectiu, treballant en la gestió de conflictes i problemes psicològics, físics i socials.

També incorpora propostes d’art-teràpia, acompanyament laboral i pràctiques no laborals.

És un assaig de la realitat i actuem en situacions anàlogues a les que es donen en el món laboral.

La finalitat última és apoderar les persones per crear ocupació i/o autoocupació amb impacte i benefici social.

Objectius de l'entitat

Foment per l'esperit empresarial i l'ocupació amb l'acompanyament d'arts escènciques.

Àmbits i temes de treball

EducacióInclusió social / pobresaJoventutAltres


Back to Top ↑