Associació Juvenil Musical i Cultural Despentinats

Associació Juvenil Musical i Cultural Despentinats

Dades de contacte

Despentinats
Persona de contacte: Carles Mir
Proa, 16
17800 Olot
despentinatsgarrotxa@gmail.com
693 771 740
Any de creació
2017
Activitat de l'entitat

Concerts i esdeveniments musicals.
Trobades gastronòmiques.
Sortides organitzades a esdeveniments culturals relacionats amb els nostres objectius.
Altres actes culturals.

Objectius de l'entitat

Promoure la música i la cultura alternativa, especialment el rock en tots els seus àmbits i variants.
Donar presència a un col·lectiu de gent unit per uns gustos musicals i culturals amb poca notorietat a la vida cultural del país.
Fomentar els valors de la col·laboració, llibertat, respecte, altruisme i solidaritat envers totes les persones i entitats, especialment els col·lectius més desafavorits.

Àmbits i temes de treball

Cultura


Back to Top ↑