Associació pel desenvolupament del Centre d’equinoteràpia la Marginera de la Bosa

Associació pel desenvolupament del Centre d’equinoteràpia la Marginera de la Bosa

Dades de contacte


Persona de contacte: Ariadna Mallarach Güell
MARGINERA DE LA BOSA - Sant Pere DEspuig, s/n
17813 La Vall de Bianya
info@margineradelabosa.com
615 84 77 05
Web: www.margineradelabosa.cat/ca/
Any de creació
2018
Activitat de l'entitat

"Beques per les families que realitzen equinoteràpia per la millora de la qualitat de vida”

L'Equinoteràpiaés una teràpia complementària totalment natural i té el cavall com a mediador, coterapeuta amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones. Inicialment l’equinoteràpia es centava amb persones amb discapacitats físiques (moviment tridimensional, equilibri, escalfor,...), però per les característiques del cavall (mamífer, social, neofòbic,...) s’ha estudiat i demostrat l’eficàcia en patologies psicològiques, emocionals, social, relacionals i psiquiques.

Des del Centre d’equinoteràpia la Marginera de la Bosa, tenim programes per acompanyar en el benestar de persones que necessitin un recolzament per a millorar la seva qualitat de vida:

- Famílies que desitgin treballar el vincle matern/patern.
- Problemes conductuals i d’adaptació social (comportaments agressius...).
- Trastorns emocionals (bulling, mobing,responsabilitat, autonomia, inseguretat, depresió, ansietat, antisocial).
- Patologies neurològiques: paràlisis cerebral, esclerosis múltiple, hemiplegia i poliomielitis.
- Patologies medulars.
- Ictus, traumatismes craneoencefàlics,
- Trastorns mentals i psíquics.
- Retard mental.
- Autisme (Asperger, Rett,...).
- Síndrome de Down.
- Trastorns de l’Aprenentatge: TDA, TDA-H, fracàs escolar i desmotivació. Retard psicomotor.
- SAF (Alcoholisme Fetal).
- Discapacitat auditiva, visual i/o sensorial.
- Malalties neurodegeneratives.
- Alteracions alimentàries: anorèxia i bulímia.
- Persones amb càncer (oncologia).
- Equips que vulguin treballar el líderatge, creativitat, comunicació, etc...

Objectius de l'entitat

Els fins de l’associació són:
· Apropar l’equinoteràpia a tota persona per millorar la seva qualitat de vida en la salut física, social-relacional, psicologica-emocional ,de coneixaments....
· Dotar de qualitat (infraestructures, recursos tècnics, material, cavalls) i professionalitat (formaicó i contractacions) el centre d’equinoteràpia la Marginera de la Bosa.
· Facilitar la participació en els estudis cientifics sobre l’equinoteràpia.
· Visualitzar l’equinoteràpia com a teràpia de millora de molts aspectes físics, psicològics, socials-relacionals, comunicatius, d’aprenentatge.

Àmbits i temes de treball

ComunicacióConvivència i civismeDiscapacitatDrogodependènciesEducacióFamíliesGènere / igualtatGent gran / envelliment actiuCiutadania / immigracióInclusió social / pobresaInfants / adolescentsJoventutRumors, prejudicis i estereotipsServeis socialsSalut


Back to Top ↑