BATEGA_Banc del Temps de la Garrotxa

BATEGA_Banc del Temps de la Garrotxa

Dades de contacte

BATEGA
Persona de contacte: Francesca Herrero
Hostal de les entitats, Passeig d'en Blay, 6
17800 Olot
banctempsgarrotxa@gmail.com
639080236
Web: bategabdtgarrotxa.wordpress.com/
Any de creació
2012
Activitat de l'entitat

L'intercanvi de coneixements: L’usuari rep un servei i/o formació d’ algú altre durant un període de temps, i es compromet a prestar un servei igualment prolongat. És a dir, “el troc funciona a través de crèdits mutus en forma de temps”. Cada usuari rep un talonari per efectuar els pagaments, i és titular d’un “compte corrent” que registra el saldo de temps disponible. La unitat d’intercanvi és l’hora, independentment del servei que s’ofereixi o que es rebi. Cada servei, coneixement o habilitat intercanviada té el mateix valor, mesurat en unitats de temps, independentment que el donant sigui un principiat o un expert.

Objectius de l'entitat

La finalitat del Banc del Temps de la Garrotxa “BATEGA” és convertir el teu temps lliure en temps compartit, bàsicament la d'intercanviar necessitats per habilitats, sense ànim de lucre ni cap mediació monetària.
BATEGA és un projecte creat amb la finalitat de donar respostes a tot un munt de necessitats de caire social, econòmic i cultural amb voluntat de donar servei i promoure les relacions personals i veïnals amb l’objectiu de fer cohesió social creant una xarxa d’ajuda mútua.
Oberta a tothom.

Àmbits i temes de treball

AssociacionismeConvivència i civismeDesenvolupament comunitariEducacióInclusió social / pobresaInfants / adolescentsJoventutProjectes de participacióRumors, prejudicis i estereotipsSensibilitzacióAltres


Back to Top ↑