El Paraigua

El Paraigua

Dades de contacte


Persona de contacte: Glòria Artigas
Passeig d'en Blay (Espai d'entitats), 6
17800 Olot
elparaigua5@gmail.com
605 95 54 26 / 679 43 06 15
Any de creació
2013
Activitat de l'entitat

- Treballar en xarxa amb altres associacions.
- Proporcionar suport i assessorament a les famílies.
- Participar i col·laborar amb la xarxa sociosanitària territorial.
- Aportar a les famílies un espai d'autoajuda.
- Organitzar activitats per a les famílies.

Objectius de l'entitat

- Donar suport als familiars de les persones amb malaltia mental i millorar la seva qualitat de vida.
- Sensibilitzar la societat i les autoritats públiques i privades sobre la problemàtica que envolta la malaltia mental.
- Detectar, recollir i canalitzar les demandes de les famílies.
- Representar els interessos col·lectius de les famílies amb malalts mentals davant les administracions públiques, les empreses o les persones que correspongui.
- Lluitar contra l'estigma de les malalties mentals.

Àmbits i temes de treball

AssociacionismeDiscapacitatEducacióFamíliesRumors, prejudicis i estereotipsSensibilitzacióSalut

Altres dades d'interès

Projecte d'iniciar un GAM (Grup d'Ajuda Mútua) per familiars.


Back to Top ↑