Fundació Educació Solidària – Escola Pia

Fundació Educació Solidària – Escola Pia

Dades de contacte

FES
Persona de contacte: Rafel Tresserras
Plaça Escultor Josep Clarà, 9
17800 Olot
fes.olot@educaciosolidaria.org
620275013
Web: www.educaciosolidaria.org
Any de creació
1998. La subseu d'Olot el 2013
Activitat de l'entitat

Cooperació Internacional, Sensibilització i Voluntariat

Objectius de l'entitat

La Fundació Educació Solidària, és una iniciativa creada pels escolapis de Catalunya l’any 1998, per tal de:
- Donar suport i potenciar activitats educatives que es realitzin en àrees socials deprimides, especialment en els països de l’anomenat “Tercer Món”.
- Fomentar totes aquelles activitats d’àmbit nacional o internacional que fomentin la cooperació i el desenvolupament entre tots els països i nacions.
- Fomentar la informació, la formació, l’educació, la difusió, la recollida de dades i la investigació, sobre tots els temes que tinguin relació amb la cooperació amb el “Tercer Món”, especialment en l’àmbit educatiu.
Actualment la Fundació Educació Solidària està donant suport, principalment, al funcionament de projectes educatius i formatius a Senegal, Cuba, Mèxic, Guatemala, Bolívia, Camerun i Costa d’Ivori, alguns dels quals estan en funcionament des de fa quatre dècades. Al mateix temps, la Fundació busca els recursos necessaris per a la construcció i posada en marxa de nous projectes educatius: escoles, centres de formació professional, etc.
La Fundació Educació Solidària també realitza activitats de sensibilització a les escoles de Catalunya, així com activitats de promoció del voluntariat, tant a Catalunya com als projectes d’arreu.

Àmbits i temes de treball

EducacióCooperacióSensibilització


Back to Top ↑