Actualitat

Published on martes 1 de septiembre del 2020

INFORMACIÓ SOBRE LA REOBERTURA DELS ESPAIS D’ENTITATS

Benvolgudes Entitats,

A continuació teniu les indicacions per a dur a terme reunions als locals de Proa 16 i de Blay 6 actualitzades.

Qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres!

SISA (Servei Integral de Suport a l’Associacionisme). 

entitatsgarrotxa@casg.cat / 681 394 318

INDICACIONS PER DUR A TERME REUNIONS ALS LOCALS D’ENTITATS PROA16 I BLAY6

CONSIDERACIONS GENERALS:

No estan permeses les reunions de més de 10 persones

No poden assistir a les reunions persones amb malaltia declarada, símptomes (Febre > 37,3ºC, tos continuada o persistent, dificultat respiratòria, malestar general…), que estigui en aïllament o que hagi estat contacte estret d’una persona amb COVID-19 recentment.

Totes aquelles activitats que no poden garantir la distància física i que impliquen compartir material entre diferents persones no estan permeses.

 1. REUNIONS A L’AIRE LLIURE.

Aprofitem els parcs i les places de la ciutat!

Condicions d’ús:

 1. Respectar la distància de seguretat de 1,5 metres entre persones, equivalent a un espai de 2,5 metres quadrats. Cal, en tot cas, evitar aglomeracions de persones, és a dir concentracions de persones o grups de persones en espais públics quan no es pot mantenir la distància física de seguretat.

 2. Ús obligatori de mascareta, a excepció de menors de 6 anys.

 3. Disposar de sistemes per a la higiene de mans (gel desinfectant).

 4. Fer instància a l’Ajuntament d’Olot demanant autorització per l’ús de la via pública explicant que és per fer una reunió de l’entitat a l’aire lliure com a mesura de seguretat per a la prevenció de la Covid-19.

Si es necessiten cadires o taules cal especificar a la instància:

 • Quantitat de cadires i/o taules.

 • Hora i durada prevista de la reunió (per tal que la Brigada Municipal pugui efectuar la recollida i entrega del material).

 • Lloc de la reunió.

  B. REUNIONS ALS ESPAIS D’ENTITATS:

Atenció: L’ AFORAMENT MÀXIM per a poder utilitzar l’espai és el següent:

LOCAL PROA 16 

Sala gran: 20 persones

Sala petita: 4 persones

LOCAL BLAY 6

 5 persones

En cap cas es podrà sobrepassar l’aforament màxim permès.

Condicions d’ús:

 1. Reservar l’espai amb una setmana d’antelació (ho podeu fer a: entitatsgarrotxa@casg.cat / 681 394 318). Així podrem gestionar amb temps la neteja i desinfecció del local abans i després del seu ús.

 2. Ventilar l’espai obrint finestres i portes abans i durant la reunió.

 3. Entrada i sortida del local evitant aglomeracions i fent ús del gel desinfectant.

 4. Distribuir les cadires pensant en respectar la distància de seguretat de 1,5 metres entre persones, equivalent a un espai de 2,5 metres quadrats per persona.

 5. Seguir les mesures individuals de seguretat:

 • Ús obligatori de mascareta dintre de l’espai.

 • Neteja de mans freqüent.

 • Cobrir-se amb el colze en el moment de tossir o esternudar.

 • Llençar mocadors de paper a la paperera reservada a aquest ús.

 1. Signar el document de compromís que es demanarà a l’entitat en el moment de sol·licitar la reserva d’espai.

Olot, 2 de setembre del 2020

SISA (Servei Integral de Suport a l’Associacionisme). 

entitatsgarrotxa@casg.cat / 681 394 318
Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to Top ↑