Vull fer un voluntariat

Vull fer voluntariat

A Catalunya s’ha definit el voluntariat com el conjunt d’accions i activitats d’interès general motivades per l’altruisme i la voluntat de transformació social de voluntaris (persones físiques que, d’una manera lliure, sense contraprestació econòmica, decideixen dedicar part del seu temps al servei dels altres o a interessos socials i col·lectius) que participen en projectes en el marc d’una activitat associativa o bé en programes específics de voluntariat d’una entitat sense ànim de lucre, d’acord amb el que estableix la llei. Tenen també consideració de persones voluntàries aquelles que, en el marc d’una entitat sense ànim de lucre, formen part dels seus òrgans de govern, en tant que accepten de manera lliure treballar per la missió de l’entitat des del seu càrrec.

Es reconeixen, però en queden excloses de la llei, les actuacions voluntàries esporàdiques o prestades al marge d’organitzacions públiques o privades sense ànim de lucre de les quals anonenem col.laboracions ciutadanes, o les  executades per raons familiars, d’amistat o de veïnatge.

Catalunya té en vigor la LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme. Aquesta llei té per objecte regular el model català de voluntariat, amb la finalitat de divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat i donar-los suport com a agents de transformació social.

Àmbits d’actuació del voluntariat

El Servei Català del Voluntariat agrupa la diversitat de tasques i activitats del món del voluntariat en cinc grans grups: social, comunitari, cultural, ambiental i internacional. Més informació: http://xarxanet.org/formacio/recursos/en-quins-ambits-puc-fer-voluntariat

El voluntariat a Olot

Informa’t de les campanyes, projectes, activitats, actes de ciutat… Ens trobaràs al Punt de Voluntariat d’Olot (Tomàs de Lorenzana, 2) dimarts i dimecres de 16h a 20h i dijous de 10h a 14h. Telèfon: 681 394 318.

 

De tant en tant

Compromet-te amb una entitat


Amunt ↑