Compromet-te amb una entitat

A la Garrotxa hi ha molta tradició associativa. Entenem per teixit associatiu el conjunt d’entitats i associacions, les persones que en formen part i les relacions que poden establir entre elles.

En general comptem amb unes entitats de dimensió petita. Dins de cada una d’elles podem diferenciar-hi els següents perfils:

+ Persones que formen part de la Junta directiva de l’entitat

Són l’òrgan de govern que representen a l’entitat i la gestionen en el seu dia a dia (recursos, activitats, participació…). Alhora, en tenen una visió global i a llarg termini. Vetllen pel compliment dels acords establerts per l’assemblea de socis, que és l’altre òrgan de govern de l’entitat. A la junta hi sol haver entre 3 i 7 membres. No estareu sols!

+ Persones sòcies

Persones que paguen la quota corresponent per garantir la continuïtat de l’entitat i el compliment de la seva finalitat. Units formen l’assemblea general o assemblea de socis. Aquesta és l’òrgan suprem, és on, de manera democràtica, es prenen els acords i es decideix cap a on va i què fa l’entitat.

+ Persones voluntàries

Són les persones que d’una manera lliure, continuada, compromesa, responsable i altruista, decideixen dedicar el seu temps a interessos col·lectius, per mitjà de la participació en alguns dels projectes de l’entitat. No totes les entitats tenen projectes de voluntariat.

+ Persones col·laboradores/ participació ciutadana – de tant en tant

Qui participa un dia en una activitat concreta i ajuda a desenvolupar-la in situ.

+ Persones destinatàries/participants/usuàries

Beneficiaris directes de les actuacions de l’entitat.

Sigui quin sigui el tipus de perfil que la persona assumeix dins l’entitat, totes elles estan hi participen de manera VOLUNTÀRIA i estan COMPROMESES AMB LA GARROTXA, AMB LES ENTITAT I AMB ELS SEUS PROJECTES, també.


Back to Top ↑