Convocatòria de subvencions (II)

L’Ajuntament d’Olot obre una segona convocatòria de subvencions de caràcter extraordinari adreçades a entitats veïnals, esportives i d’educació en el lleure.

Atès que les bases per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament d’activitats per a l’any 2018 (publicades en el BOP de Girona número 235, de 12 de desembre de 2017, i aprovades definitivament en no presentar-s’hi al·legacions), preveien un segon termini de presentació de sol·licituds del 15 de setembre al 15 d’octubre de 2018, de caràcter excepcional i sotmès a disponibilitat pressupostària, s’obre convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions, que s’extracten a continuació:

Objecte: concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament d’activitats per a l’any 2018:

– veïnals
– d’educació en el lleure
– esportives

Presentació de sol·licituds: les entitats trobaran tota la documentació a www.olot.cat i hauran de presentar-la a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) de l’Ajuntament d’Olot.

Informació i consultes:

  • Entitats veïnals: Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (972 266 644), Marta Ayala
  • Entitats esportives: Pavelló d’esports d’Olot (972 266 461)
  • Entitats d’educació en el lleure: IME Olot (972 270 049)
Publicada el

Feu un comentari