Aprovació de bases específiques reguladores de la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’any 2021

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2021, ha aprovat les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament de les següents activitats per a l’any 2021:

– activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social
– activitats que fomentin la cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment i articulació de les entitats locals
– activitats veïnals
– activitats culturals
– activitats d’educació en el lleure
– activitats esportives per a la temporada 2020/2021
– activitats de foment de l’activitat econòmica de la ciutat
– ajuts als esportistes amateurs d’esports individuals que han participat en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o als Jocs Olímpics.
– ajuts al sector turístic de la ciutat d’Olot amb motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19.
– ajuts al sector dels marxants de la ciutat d’Olot amb motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19.
– ajuts al sector del taxi de la ciutat d’Olot amb motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19.

Totes les bases es podran consultar a la web de l’Ajuntament d’Olot, Portal de la Transparència, apartat Contractes, convenis i subvencions / Convocatòries de subvencions i ajuts, i presencialment al Tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Olot.

Així mateix es podran consultar als següents llocs web:

– activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social: www.entitatsgarrotxa.cat disponible en català aquí i en castellà aquí.
– activitats que fomentin la cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment i articulació de les entitats locals: www.entitatsgarrotxa.cat disponible en català aquí i en castellà aquí.
– activitats veïnals: www.entitatsgarrotxa.cat disponible en català aquí i en castellà aquí.
– activitats culturals: www.olotcultura.cat
– activitats d’educació en el lleure: https://ime.olot.cat
– activitats esportives per a la temporada 2019/2020: https://esportsilleure.olot.cat
– activitats de foment de l’activitat econòmica de la ciutat: https://www.dinamig.cat
– ajuts als esportistes amateurs d’esports individuals que han participat en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o als Jocs Olímpics: https://esportsilleure.olot.cat:
– ajuts al sector turístic de la ciutat d’Olot: https://www.dinamig.cat
– ajuts al sector dels marxants de la ciutat d’Olot https://www.dinamig.cat
– ajuts al sector del taxi de la ciutat d’Olot https://www.dinamig.cat

Aquest acord s’exposa al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats des de l’endemà de
la publicació d’aquest anunci al BOPG, perquè s’hi puguin presentar reclamacions. Es publicarà
anunci d’aprovació definitiva de les bases i obertura de convocatòria al BOPG.

Olot, 1 de març de 2021.
L’Alcalde
Josep Berga i Vayreda

Publicada el

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *