Art Viu amb Cavalls

Art Viu amb Cavalls

Dades de contacte


Persona de contacte: Marta i Oriol
Mas Serradell
17857 Begudà, Sant Joan les Fonts
artviuambcavalls@gmail.com
659 73 72 75 (Marta), 655 06 86 94 (Oriol)
Web: www.lungtajardidepau.weebly.com
Activitat de l'entitat

Les activitats s'inclouen dins de les següents àrees: art d'equitació, àrea d'equilibri i relació amb la natura.
a) Art de l'equitació, doma natural
- L'art de l'equitació té moltes vies, la nostra essència i base és la doma natural que apliquem en les atencions diàries i l'entrenament ètic progressiu
- Relació amb el cavall: vèncer la por. Doma natural convencional aplicada a la relació natural del ser amb l'animal.
- Tècniques d'aproximació, doma i relació per aconseguir el respecte i reconeixement de l'animal en la seva entrega. Treball interior per adquirir la correcta actitud que permet la vivència de la humilitat necessària.
- Art de l'equitació: experiència de l'ensenyança tradicional d'unió de cel, terra i home a través del gest, ritme i sensibilitat. Adequació i subtil integració de cos, ànima i esperit.
- Experiència del guerrer: ensenyança d'arts marcials relacionades amb el centre, l'eix i la circumferència. La dimensió de l'home relacionada amb el seu entorn. Relació del guerrer amb el cavaller, Karate, Thai chi i Tir a l'arc.
- Virtuds i valors necessaris per posar en pràctica les ensenyances de l'equitació a través de la via del cor.
Totes les activitats de doma es fan al ritme que marca la relació del cavall i la persona que s'endinsa en el camí de l'art de l'equitació. Seguint els passos que s'han mencionat anteriorment es van fent els exercicis pertinents per a cada etapa de la relació.

b) Equilibri. Postura correcta és actitud correcta.
a part de les activitats de doma i de relació treballem el nostre cos físic amb diferents exercicis que es desenvolupen també de forma progressiva i respectant el ritme d'aprenentatge natural de la persona.
- skyline
- teles aèrees i acrobàcies
- arts marcials: Tai Chi
- música: descobreix el teu instrument i/o la teva veu.
- tir amb arc

c) Relació amb la natura
Es promou el respecte, consideració i reconeixement de l'entorn a través de l'educació mediambiental i la connexió amb la terra.
Guiem l'exploració de l'entorn i el re descobriment de l'amor de/per la natura a l'hora i al bosc.
Coneixement dels animals herbívors, la seva alimentació i la seva relació amb el bosc.

Objectius de l'entitat

Relació amb el cavall: l'associació s'ofereix com a nova creació per oferir l'art de l'equitació al servei de l'educació en valors i l'educació per la pau.
Aprenentatge de l'art de l'equitació, tècniques i pràctiques.
Despertar la consciència de la relació amb el cavall i la interrelació del cavall amb les persones.
Aplicació de les diferents disciplines a l'aprenentatge de la correcta actitud i noble comportament.
Integració a través del joc, l'equilibri i l'acrobàcia, de correctes postures i actituds relacionades amb la vida. La postura correcte és actitud correcta.
Redescobriment de l'amor de/per la natura.
Unió de cos, ment i ànima.

Àmbits i temes de treball

AssociacionismeEducacióMedi ambientAltres

Altres dades d'interès

La base primordial de l'associació esportiva Art Viu amb Cavalls és l'educació per la pau per la via de l'esport, el lleure i la vida en comunió amb la natura.
Tots els socis col·laboradors de les activitats som voluntaris i practiquem de manera activa les activitats que compartim a l'associació.
- Tècnic superior en educació: coordinació en el context educatiu de les activitats que ofereix l'associació.
- Tècnic eqüestre i cria de cavalls (Generalitat), Animador sòcio cultural, teòric de TEB: guia responsable de la doma i els passos a seguir en el camí de l'art de l'equitació.
- Diplomada en direcció hotelera i turisme: guia durant les activitats relacionades amb l'equilibri. Responsable de l'organització d'esdeveniments relacionats amb l'entitat i la captació de socis.


Amunt ↑